Aktuellt

Enkät psykisk hälsa under Corona

Att som del av en minoritetsgrupp vara utsatt, eller behöva vara på sin vakt och beredd på att bli utsatt eller ifrågasatt, leder för många till en psykosocial stress. Det är den stressen som av forskare kallas minoritetsstress.


När det gäller lesbiska kvinnor finns det inte mycket information eller specifika insatser för målgruppen som skulle kunna lyfta de olika problem som kan finnas. Om de finns är de så väl gömda att det är svårt för oss lesbiska kvinnor att finna både information och hjälp vid behov.


På grund av Coronapandemin har vi alla blivit isolerade. De som redan var drabbade av någon sorts stress eller psykisk ohälsa innan Coronapandemins utbrott, brottas ensamma i isoleringen och om de inte syntes innan, syns de ännu mindre under Corona-tiden.


Med anledning av ovanstående och i vårt syfte att synliggöra lesbiska kvinnor har LesWorking Sweden beslutat att genomföra en enkät för att ”ta tempen” på vår målgrupp.


Resultatet av enkäten kommer att sammanställas. Denna sammanställning kommer att finnas tillgänglig för alla de som vill ta del av den med syfte att synliggöra problematiken och åtgärda vid behov.


Enkäten består av 50 frågor
Målgrupp för enkäten:  Lesbiska cispersoner
Utförare: LesWorking Sweden, nätverk för lesbiska professionella kvinnor
Vid frågor kontakta oss via info@lesworkingsweden.se
Kontaktperson: Edith Escobar, ordförande, epost; edith@lesworkingsweden.se, Mob 0709580263
TACK!

Länk till enkäten hittar du här

https://forms.gle/4L6wesWnAJedo1mg6Lesbisk minoritetsstress i Corona tider

Inom forskningen av psykisk hälsa hos lesbiska används begreppet minoritetsstress. Det är ett intressant begrepp som belyser den ökade stress det innebär att tillhöra en sexuell minoritet som tvingas leva under delvis annorlunda sociala villkor än andra i samhället. Om detta skriver Lena Ek, fil. dr.i psykologi och

medlem i styrelsen förLesWorking Sweden. Läs hela texten här

Kommande aktiviteter


Styrelsen jobbar med att ta fram en serie aktiviteter anpassade efter rådande omständigheter pga. corona.

Vi ber er om tålamod och att hålla ut.

Snart får vi träffas igen, under tiden följ oss på FacebookCorona


LesWorking styrelse har beslutat sig för att inte genomföra månadens mingelkväll pågrund av Coronavirus covid-19. Vi vill inte bidra till allmänna sammankomster i nuläget. Vi håller oss uppdaterade på situationen och återkommer med mer information kring framtida evenemang.
Information kring Covid-19 och hur du skyddar dig själv och din omgivning finns på Folkhälsomyndigheten.

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

KONTAKT

info@lesworkingsweden.se

  Tel: +46 709 580 263