Aktuellt

AKTUELLT

Du kan alltid hitta våra aktuella aktiviteter på Facebook eller IntagramHÄNDER NU!

6/8 - Panelsamtal Helsingborgpride

kl. 17 på Dunkers kulturhus i Helsingborg


7/8 - Prideparad Helsingborgpride

samling kl. 16.00. Anmäld dig på info@lesworkingsweden-se


14/8 - Panelsamtal World Pride

kl.10.00 i Pridehouse


14/8 - Informationsbord World Pride

kl. 12,00. Pridehouse efter panelsamtal
LESBISK MINORITETSSTRESS     

           I CORONATIDER


Inom forskningen av psykisk hälsa hos lesbiska används begreppet minoritetsstress. Det är ett intressant begrepp som belyser den ökade stress det innebär att tillhöra en sexuell minoritet som tvingas leva under delvis annorlunda sociala villkor än andra i samhället.

Om detta skriver Lena Ek, fil. dr.i psykologi och medlem i styrelsen förLesWorking Sweden. Läs hela texten här

 ENKÄT PSYSKISK HÄLSA

 UNDER CORONAPANDEMI


På grund av Coronapandemin har vi alla blivit isolerade. De som redan var drabbade av någon sorts stress eller psykisk ohälsa innan Coronapandemins utbrott, brottas ensamma i isoleringen och om de inte syntes innan, syns de ännu mindre under Corona-tiden.


Med anledning av ovanstående och i vårt syfte att synliggöra lesbiska kvinnor genomförde LesWorking Sweden en enkät för att ”ta tempen” på vår målgrupp.

Resultatet från enkäten hittar du  här


Stort tack till er som bidragit genom att fylla i enkäten.

 CORONAPANDEMI


Vi håller oss uppdaterade om gällande rekommendationer och och anpassar våra evenemang efter det.
Information kring Covid-19 och hur du skyddar dig själv och din omgivning finns på Folkhälsomyndigheten.