Resultat enkät


Enkät psykisk hälsa under Coronapandemin

På grund av Coronapandemin har vi alla blivit isolerade. De som redan var drabbade av någon sorts stress eller psykisk ohälsa innan Coronapandemins utbrott, brottas ensamma i isoleringen och om de inte syntes innan, syns de ännu mindre under Corona-tiden.


I Corona tider uppmanats vi att öka den sociala distanseringen och många sociala kontakter som vanligtvis funnits där har brutits. Våra möjligheter att träffas blivit färre och saknaden efter stunder tillsammans med andra lesbiska när vi slipper ifrån känslan av att vara i minoritet blivit påtaglig. 


Med anledning av ovanstående och i vårt syfte att synliggöra lesbiska kvinnor genomförde LesWorking Sweden en enkät för att ”ta tempen” på vår målgrupp.

Enkäten genomfördes i digitalform under september 2020. Här presenterar vi första övergripande resultat


Vårt varma tack till er som har bidragit genom att fylla i enkäten!