LesWorking Sweden/augustiprofil

Månadens profil - augusti 2020

I vårt arbete med att synliggöra lesbiska professionella kvinnor, presenterar Lesworking Sweden en lesbisk profil varje månad.


Augusti månads profil är Jeanette Rosengren,

Malmöfödd förlagsredaktör och föredragshållare, fotbollsledare i Malmö FF samt speaker på FC Rosengårds matcher.


Jeanette Rosengren

Vem är Jeanette Rosengren?

Jag är en Malmöfödd förlagsredaktör och föredragshållare. Jag har en fil.mag. i historia och använder mina förvärvade kunskaper till folkbildning i det att jag också håller historiska stadsvandringar och håller i studiecirklar om stadens historia. Jag har också varit fotbollsledare i Malmö FF i många år och är sedan 20 år speaker på FC Rosengårds matcher.


Vad har du för sysselsättning?

Jag har ju ett bokförlag som heter Kira, det startade jag 2007.Utgivningen rör sig

huvudsakligen kring Malmö/Skåne/kulturhistoria. Jag har gett ut böcker om allt från Anita Ekberg till Kal P Dal och har därigenom lärt känna många trevliga författare. Det är huvuduppdraget. Sen blir det också vanligen – dock inte i Coronatider – många föredrag och vandringar. Det kan vara arbetsplatser, kulturföreningar, pensionärsgäng och föräldralediga med barnvagn som jag är ute och går med. Det är väldigt trevligt och gruppens gemensamma kunskap gör alltid att det blir en form av kunskapsutbyte under promenaderna. Jag har också ibland en del skrivuppdrag som har med stadens historia att göra. Och nu under våren har jag varit involverad i ett jätteroligt filmprojekt. En kan ju tycka att mina olika uppdrag gör att det blir en spretig arbetsdag och det kanske det blir, men det är generellt väldigt kul. Dagarna ser sällan likadana ut och det passar mig väldigt bra. Jag leds vid inrutade mönster.


Har det varit svårt för dig som lesbisk kvinna i yrkeslivet?

Inte inom ramen för mitt eget företagande, det tycker jag inte. Men inom tidigare anställningar har det ibland förutsatts att alla lever heterosexuellt. Det kan ju bli lite exkluderande om en så säger!


Vad tycker du det bör göras för att synliggöra lesbiska kvinnor?

Menar ni LesWorking eller samhället i stort? Jag tänker att i båda fallen är det viktigt med mediauppmärksamhet och positiva förebilder. HUR det ska gå till överlåter jag att fundera på till de som är bättre skickade!


Kan du tänka dig att vara mentor åt andra lesbiska som behöver stöd och rådgivning?

Ja, i mån av tid!


Har du en lesbisk förebild, behövs det lesbiska förebilder?

Ja, jag tycker absolut att det behövs! Mina förebilder finns både i det lilla och det stora livet. I det lilla livet – alla de som fanns där och blev familj för mig när jag kom ut i mitten av 1980-talet. Då fanns det ett väldigt rikt gayliv i Malmö och många av dom jag lärde känna var några år äldre. De hade varit ute ett tag och jag är väldigt tacksam för allt jag fick lära mig och alla jag fick lära känna på grund av dom. Ett mycket rikt och färgstarkt persongalleri! I det stora livet hade jag initialt sådana förebilder som t.ex. Eva Dahlgren och Pia Sundhage – storheter på varsitt område.


Kan du berätta lite mer om dina aktuella projekt?

I våras började jag podda ihop med kulturprofilen och författaren Kalle Lind. Vår podd heter Adu! En Malmöpodd. I den avhandlar vi en mängd Malmörelaterade saker som film, litteratur, musik och annat vi associerar till. Den tycker jag att läsarna kan lyssna på, den hittas där poddar finns.  Vi har ännu inte avhandlat stadens HBTQ-historia, men det kan vara ett framtida ämne. Vi  tackar Jeanette för att ha ställt upp och önskar henne lycka till med alla sina projekt!